Unikátní uživatel

Unikátní uživatel (často uváděn také jako unique user) je jednotka označující jednoho uživatele, který za daný časový úsek z jednoho zařízení navštíví určitou internetovou stránku. Opakovné návštěvy pak nejsou započítávány.

Jestliže je provozovatelem stránky uváděná návštěvnost 20 tisíc unikátních uživatelů měsíčně, pak tvrdí, že 20 tisíc různých lidí alespoň jednou za měsíc navštívili jeho stránku. Ne vždy je ale toto tvrzení pravdivé. Pokud totiž jeden člověk navštíví vybranou stránku každý měsíc ze svého smartphonu, notebooku a služebního počítače, znamená to, že díky různým IP adresám v zařízení je vnímán jako tři unikátní uživatelé.

Naopak tomu může být, pokud celá rodina sdílí jedno zařízení, na kterém navštěvuje určitou stránku. Díky jedné IP adresy jsou všichni zaznamenáni pod jediným unikátním uživatelem.

Pro zjištění údajů o unikátních uživatelích lze využít služeb TopListu nebo Google Analytics.

« Back to Glossary Index