HlídacíPes.org

Web HlídacíPes.orgŽurnalistika ve veřejném zájmu je neziskový projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky. Byl spuštěn 10. prosince 2014, symbolicky na Den lidských práv jako reakce na velké změny v médiích, a to v rámci vlastnictví a nedostatečné finanční podpory.

Redaktoři se zaměřují na kauzy spojené se zneužitím politické nebo ekonomické moci a na témata jako ohrožení občanských svobod, ohrožení svobody médií, legislativnímu pozadí a přípravě zákonů v EU nebo detailů a kontextu českého byznysu. Témata přispívají k rozvoji svobodné a demokratické společnosti. Web s investigativní žurnalistikou pomocí odhalování nečestných praktik usiluje o změnu.

Za zásadní body své práce považuje:

 „nezávislost, objektivní přístup, profesionalitu;

spolupráci s nevládními organizacemi, profesními svazy či zájmovými spolky;

využití moderních mediálních metod a postupů včetně datové žurnalistiky;

podporu vybraných projektů novinářů, kteří nepracují pro náš ústav;

spolupráci se všemi médii, která o naše zjištění a analýzy projeví zájem;

vzdělávání mladých novinářů.“ (zdroj: hlidacipes.org/mise)

Projekt HlídacíPes.org nepatří jednomu majiteli. Zodpovídá se správní radě a jeho finanční záležitosti jsou pod veřejnou kontrolou. To garantuje jeho nezávislost. Ústav je financován prostřednictvím darů a grantů.

« Back to Glossary Index