ČTK slaví 103. výročí svého založení

Česká tisková agentura (ČTK) v tomto roce oslaví své 103.výročí, za tuto dlouhou dobu zažila vzestupy i pády, podívejme se na to, čím vším si prošla.

Vznik zpravodajské agentury se váže k datu 28. října 1918 společně s Československou republikou. V této době nesla ČTK název Československá tisková kancelář. Od roku 1920 se za otce kanceláře považuje Emil Čermák. Touto dobou se kancelář rozrůstala i do zahraničí a navazovala kontakty se známými zahraničními agenturami jako je například Reuters.

Vznik zpravodajské agentury se váže k datu 28. října 1918 společně s Československou republikou. V této době nesla ČTK název Československá tisková kancelář. Od roku 1920 se za otce kanceláře považuje Emil Čermák. Touto dobou se kancelář rozrůstala i do zahraničí a navazovala kontakty se známými zahraničními agenturami jako je například Reuters.

Artuš Černík zde v této době zakládá obrazové zpravodajství, pod jeho vedením byl založen i fotoarchiv, který v nynější době obsahuje přes osm milionu fotografií.

Válečné období nepřineslo ČTK nic dobrého. Bylo zatčeno a následně popraveno několik jejích členů, například Zdeněk Schmoranz tehdejší vedoucí tiskového odboru. V této době bylo zpravodajství podmaněno moci Wolfganga Wolfmara von Wolmar, který stál v čele nacistického tiskového odboru.

Během totalitního režimu se kancelář potýkala s cenzurou a byla podřízena komunistické diktatuře. Vydávalo se dvojí zpravodajství, jedno veřejné a druhé neveřejné jen pro vybrané státní funkcionáře.

Od roku 1989 ČTK vyžaduje nezávislé zpravodajství. Kancelář se rozdělila a od roku 1992 vzniká Česká tisková kancelář, která nemá svého majitele, do její rady jsou členi voleni Poslaneckou sněmovnou a Parlamentem České republiky.

V roce 2018 oslavila ČTK sto let od založení, k tomuto výročí proběhla výstava nesoucí název “Okamžiky století”. Výstava začala v Praze, následně poctila i jiná města, jako je Brno, Hradec Králové, Plzeň a mnohé další.

V dnešních dnech je ČTK nezávislá agentura, generálním ředitelem je Jiří Majstr, místo šéfredaktorky zastává Radka Matesová Marková a o řízení fotobanky se stará Petr Mlch. ČTK má pod sebou řadu služeb jako je zpravodajství, videozpravodajství, fotobanka, PR služby nebo dokonce akademii ČTK, které se může zúčastnit každý.

K dnešnímu 103. výročí si ČTK připravila Výroční newsletter, ve kterém shrnuje úspěchy uplynulého roku jako byla například olympiáda v Tokiu nebo získání skupiny Profimedia.

Přidat komentář