14. -21. 9. 1941: Bojkot protektorátního tisku

mediator logo 14.9.1941Jedna z nejlépe organizovaných protinacistických kampaní protektorátního období se zaměřila na vyjádření odporu vůči oficiálnímu tisku a informacím, které v něm Němci uveřejňovali. Na základě výzvy českého vysílání BBC, které bylo hlavním organizátorem, si nikdo neměl ve dnech od 14. do 21. září koupit, číst ani půjčit noviny.

Prodej tisku tehdy klesl až o 70 %, čímž čtenáři demonstrovali svůj postoj vůči médiím podřízeným nacistům, dokládá to však také vysoký zájem o poslech zahraničního rozhlasového vysílání, které v té době bylo zakázané. V protektorátních časech za to totiž hrozilo vězení a zabavení rádia, za šíření vyslechnutých zpráv dokonce až trest smrti.

Datum začátku bojkotu nebylo náhodné, jednalo se o výročí smrti T. G. Masaryka.  Spolu s BBC a dalšími zástupci exilu se na akci podílelo také domácí hnutí odporu.

Přidat komentář