1. května 2016 – zvolení prvního ombudsmana České rozhlasu

Před šesti lety vznikla v České republice funkce ombudsmana Českého rozhlasu (ČRo), který by měl hájit zájmy posluchačů a představovat pomyslný most mezi vedením ČRo a veřejností. Prvním a do dnešního dne jediným člověkem zvoleným na tento post je Milan Pokorný.

Ombudsman ČRo má za úkol z řad posluchačů přijímat postřehy, připomínky či stížnosti týkající se činnosti ČRo. Ty poté dále zpracovává, vyhodnocuje, reaguje na ně a případně je předává vedení média. Nezávisle a nestranně také  posuzuje činnost redakce stanice, nesmí ale zasahovat do samotného programu a vysílání ČRo. Od roku 2017 zároveň zastává roli tajemníka Etické komise Českého rozhlasu. Krom českých občanů je k dispozici i vedoucím zaměstnancům a generálnímu ředitel rozhlasu, kteří se na něj mohou obracet coby na poradní orgán.

Od května 2016 je rozhlasovým ombudsmanem Milan Pokorný, který se narodil 30. července 1961 v Kolíně. Vystudoval češtinu a dějepis na pražské Univerzitě Karlově, doktorským studiem navázal na brněnské Masarykově univerzitě a následně získal uplatnění a mnoho zkušeností na poli médií. Byl redaktorem literárního časopisu Kmen, od začátku devadesátých let působil v Týdeníku Rozhlas, kde se následně vypracoval až k práci šéfredaktora. Po dobu jedenácti let spolupracoval s Ministerstvem práce a sociálních věcí a zastával post šéfredaktora odborných periodik. Stal se členem představenstva vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, později členem jeho dozorčí rady. Zabývá se i překladatelskou činností, tématy mediálních studií a slovenské literatury, vydal několik vlastních knih, pracuje jako editor a vysokoškolský pedagog v Brně a Českých Budějovicích.

„Budu intenzivně komunikovat s posluchači o tom, co jim na vysílání Českého rozhlasu vyhovuje více a co méně. Budu se snažit, aby jejich racionální podněty nespadly pod stůl. Rozhlasové umělecké i novinářské žánry – to je z podstaty věci stálý pramen konfliktů všeho druhu. Umělci i novináři mají právo na svobodné, často razantní projevy. Ale veřejnost často na prvním místě vidí instituci, a až na druhém místě konkrétní osobu. Kancelář ombudsmana by měla být prostorem, v němž se bude docházet k rozumné shodě,“ uvedl Pokorný v oficiálním sdělení po svém zvolení ombudsmanem.

Vznik funkce ombudsmana přislíbil nynější generální ředitel ČRo René Zavoral při své kandidatuře v roce 2015. Inspiraci při tom čerpal v zahraničí, kde mediální instituce zakládají obdobné funkce od první čtvrtiny 20. století. Zastřešující organizaci pro mediální ombudsmany představuje Mezinárodní organizace zpravodajských ombudsmanů.

Přidat komentář