Yellow Kid

The Yellow Kid je název série komiksů zachycující příhody chlapce Mickeyho Dugana, označovaného však častěji právě jako Yellow Kid. Komiks vytvořil v roce 1895 kreslíř Richard F. Outcault pro víkendová čísla The New York World z koncernu Josepha Pulitzera a později vycházel v v New York Journalu Williama R. Hearsta.

Pulitzer i Hearst byli oba vydavatelé velice populárních, levných a bulvárně orientovaných deníků. Oba rivalové se snažili ovládnout tehdejší mediální trh a během toho vystřídali mnoho způsobů, jak přitáhnout nové čtenáře. Jako velice účinný způsob se ukázalo vydávat jeden z prvních komiksů vůbec.

Postavička chlapce ve žluté noční košili se velice rychle stala populární a získala si mnoho příznivců. Outcault však tento komiks pro Pulitzerův deník kreslil pouze tři roky. Později začal místo toho pracovat pro Hearstův New York Journal a pokračoval v kreslení The Yellow Kid tam.

Pulitzer se však nechtěl oblíbeného komiksu vzdát, a tak najal George Lukse jako nového kreslíře, aby komiks dál pokračoval v jeho deníku. Výsledkem tohoto soupeření tedy byly dva komiksy se žlutým chlapcem ve dvou různých denících. Tento boj o popularitu a o právo na kreslení tolik oblíbeného komiksu si vysloužil velký zájem veřejnosti a lidé o zmíněných dvou denících mnohdy mluvili jako o „yellow kid papers“ či „yellow papers“ – noviny se žlutým chlapcem nebo žluté noviny. Z tohoto označení se postupně vyvinul pojem žlutá žurnalistika, který popisoval ziskuchtivé praktiky používané v New York World a New York Journal.

« Back to Glossary Index