Tomáš Etzler

Tomáš Etzler je zahraniční zpravodaj a válečný reportér, první český novinář oceněn Cenou Emmy, kterou se svým týmem získal za přínos moderních technologií do zpravodajství.

Narodil se 1. dubna 1963 v Ostravě, kde vystudoval Pedagogickou fakultu se zaměřením na tělocvik a zeměpis. Nikdy však neučil. Roku 1987 stal dramaturgem zábavných pořadů studia České televize v Ostravě. Po čtyřech letech se přestěhoval do USA, kde vystudoval žurnalistiku na univerzitě v Boulder v Coloradu. Později začal dobrovolně pracovat pro CNN jako řidič, když se stal v Denveru masakr na střední škole. Časem se vypracoval a začal u CNN působit jako válečný zpravodaj na Haiti, v Afghánistánu, Pákistánu nebo například v Iráku.

Od roku 2006 se vrátil zpět do Čech a začal znovu pracovat v České televizi jako zahraniční zpravodaj v Číně, kde byl odposloucháván a několikrát vyslýchán tajnou službou, která ho třiadvacetkrát zatkla. Přesto v Číně natočil přes pět set živých vstupů a reportáží. Oporou mu často byla česká ambasáda, a proto při svém odchodu v roce 2014, děkoval za volnost a svobodu, kterou měl při výběru témat reportáží a jejich editorském zpracování.

Nyní žije napůl v Praze a v Amsterodamu. Externě spolupracuje s CNN, kde má přezdívku „Veterán CNN“ jako reportér, ale také přednáší a školí novináře. Napsal knihu Kdo ví, kde budu zítra ve spolupráci s Jindřichem Šídlem. V knize diskutují o tom, jaké je to být novinářem v 21. století.

« Back to Glossary Index