Státní média

Státní média nebo též média vlastněná státem jsou typem masových médií, jenž jsou vlastněna a přímo financována státem. Státní média mohou být jedinými médii v daném státě či vedle nich mohou koexistovat komerční média . Státní média se nesmí zaměňovat s veřejnoprávními médii, nad kterými stát nemá přímou kontrolu.

Státní média jsou typické pro totalitní režimy – KLDR, Kuba, komunistické Československo nebo Sovětský svaz. Stát má v takovýchto zemích média pevně v rukou a může pomocí nich šířit svou propagandu a zároveň hanobit opozici a zahraniční nepřátele, či obhajovat nepopulární rozhodnutí.

Obecně platí, že větší podíl státního vlastnictví médií se nachází v chudších či nedemokratických zemích, kde vládnoucí strany či diktátoři mají zájem kontrolovat tok informací.

« Back to Glossary Index