Komerční média

Komerční média vznikají za účelem finančního zisku. Hlavním zdrojem zisku je zejména reklama. Jedná se o soukromá média, která vytváří svůj obsah tak, aby zaujal co největší publikum, aby byl efektivní z hlediska nákladů a bylo možno prodat pozornost příjemců zadavatelům reklamy.

Mediální obsah je odlišný od obsahu produkujícího veřejnoprávními médii. Obsah má sklon orientovat se více na obveselení a pobavení diváků. Je povrchnější, neklade na příjemce žádné nároky, je komfortní, spíše nepůvodní a standardizovaný.

« Back to Glossary Index