Novinářská kachna

Pojmem novinářská kachna se označuje neověřená, skandální, senzační a hlavně nepravdivá, lživá zpráva.

Existují dvě verze, proč se novinářské kachně říká zrovna kachna.  První verze hovoří o tom, že na konci osmnáctého století vyšel  ve Francouzských Zemědělských novinách článek Nový způsob chytání divokých kachen.  „Chceme-li uloviti co nejvíce kachen s co nejmenším úsilím, použijeme žalud, který jsme předem uvařili v projímadle. Tento žalud uvážeme na rybářský vlasec, který kachnám u rybníka předhodíme. Jakmile první nastražený žalud spolkne, máme vyhráno, Díky projímadlu ho pták ihned zase vykadí. Lákavý žalud pak spolkne druhá, po ní třetí kachna, a zanedlouho máme celé hejno navlečené za sebou na vlasci jako korálky.“ Tento návod ovšem pochází  od slavného Barona Prášila, takže se v tomto případě jedná o novinářskou kachnu.

Druhá verze hovoří o tom, že zhruba před sto lety začali novináři opatřovat nepodložené zprávy latinskou zkratkou N.T. – non testatum, anglicky not testified. Pokud si tuto zkratku řekneme nahlas – eN Té, dospějeme k německému slovu die Ente, které v češtině znamená kachna.

« Back to Glossary Index