Editorial

Editorial je publicistický útvar. Jedná se o druh článku, který zaujímá zásadní stanovisko k nějakému aktuálnímu tématu či problému. Může také vyjadřovat stanovisko listu, vedení redakce nebo vydavatele. V novinách patřících politickým stranám odpovídá také stranickému politickému programu.

Ve vydání má editorial vyhrazené pevné místo, u novin obvykle na první straně, u časopisů či magazínů na straně společně například s obsahem čísla nebo dopisy čtenářů.

Úvodník vychází z faktů, která už jsou známa a zpracována ve zpravodajství. Známé informace však dále doplňuje a vysvětluje o stanovisko. Snaží se ovlivnit čtenáře.

 

 

« Back to Glossary Index