Infotainment

Výraz infotainment vznikl spojením anglických slov information (=informace) a entertainment (=zábava). Vznik tohoto neologismu je spojován s rozvojem kabelových televizí v USA, které se snažily upoutat pozornost svých diváků propojením zábavy a zpravodajství. Charakteristické jsou pro něj animace, subjektivní záběry kamery či pohyby reportéra. Jeho cílem je vzbudit v publiku řadu emocí od úžasu až po hrůzu.

« Back to Glossary Index