Product placement

Product Placement (PP), neboli v překladu prezentace výrobků, se stále častěji stává pravidelnou složkou televizních pořadů či filmů. Jde o formu audiovizuálního marketingu. Spočívá v začlenění loga, názvu, etikety či přímo produktu tak, že se stává součástí programu.

Rozlišujeme dvě formy Product Placementu:

– Pasivní: výrobek se používá jako v běžném životě, je viditelné logo, ale aktéři ho nezmiňují, př. James Bond si v baru objednává pivo a je mu přineseno pivo s jasně viditelným logem výrobce;

– Aktivní: produkt či firma je přímo zmíněna, zapracována do scénáře, př.: „Lenko, už jsi zkoušela ten nový kečup od Hamé?,“ ptá se Jana a vytahuje lahev kečupu.

Product Placement je v České republice oficiálně povolen od 1. června 2010. Ze zákona musí být označeno před i po skončení pořadu značkou PP.

Všeobecně je přijímán výrazně lépe než klasická spotová reklama – není oddělen znělkou, která diváka otráví – je součástí děje.

« Back to Glossary Index