Cenzura

Kontrola informací předávaných lidem, ať už tiskem nebo mluveným slovem, a jejich případné omezovaní. Je řízena výše postavenou skupinou – představenstvem firmy, armádou, náboženskou organizací, státem atd. – z důvodu uchování státního, firemního či vojenského tajemství, může být ale využita také k udržení ideologického monopolu nebo uchování určitých morálních principů. Snaha o vyhnutí se pravidlům cenzury bývá trestně stíhána.

Přestože není typická jen pro totalitní režimy, právě ve spojitosti s nimi se často zavádí. Dochází nejen k úpravám a vyškrtání některých informací, byly také například upravovány fotografie – retušovány nežádané osoby, přidával se jásající dav; nebo se vystřihovaly scény z filmů – během komunistické vlády např.  u snímků s Waldemarem Matuškou, který se kvůli své emigraci stal nepohodlným, filmy s některými exulanty se nesměly vysílat vůbec, vžil se pro ně název „trezorové filmy“.

Slovo je odvozené od latinského censor = úředník, který měl na starost kontrolu morálky a sčítání obyvatelstva.

« Back to Glossary Index