Dezinformace

Dezinformace je klamná informace, která se šíří proto, aby pozměnila myšlení lidí. Ovlivňuje názor jedince, skupiny nebo celé společnosti. Opakem je pravdivá informace. 

Rozlišujeme dezinformaci pasivní a aktivní. U pasivní dochází k pozměnění a manipulace již existující informace, s cílem zpoždění, zatajení či likvidace.

Aktivní dezinformace je nová, záměrně pozměněná už v době svého vzniku. Spousta takových se rodí hlavně na internetu, ale ani noviny nebo televize není výjimkou. 

Seznam dezinformačních webů v ČR

Bývá zaměňován s pojmem misinformace, která ovšem není záměrně lživá, pouze chybná.

« Back to Glossary Index