Cena Ferdinanda Peroutky

Cena Ferdinanda Peroutky je novinářské ocenění, které vzniklo u příležitosti 100. výročí narození Ferdinanda Peroutky, českého novináře a publicisty. Založena byla Nadací Lidových novin.

Novinářskou cenu od roku 1995 uděluje třináctičlenná Společnost Ferdinanda Peroutky, do které mj. patří Jindřich Šídlo, Martin Groman nebo Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky. Ocenění vyzdvihuje významné žurnalistické osobnosti a klade si za cíl zvýšit prestiž žurnalistické profese. Cena se každoročně uděluje k 6.únoru, tedy ke dni Peroutkova narození.

Vyznamenaní by měli disponovat vlastnostmi, kterými oplýval i Peroutka. Mimo jiné je to bezúhonnost před zákonem i vlastním svědomím, vysoká mravní integrita nebo osobní zodpovědnost za společenské důsledky publicistického působení. Jejich profesní práce by měla mít vysokou úroveň násobenou precizností výrazových prostředků a krásou jazyka.

Laureáty ceny jsou např. Martin Veselovský, Jakub Szántó, Jaroslav Kmenta, Sabina Slonková, Erik Tabery a další. Kompletní a aktualizovaný seznam laureátů je k dispozici na stránkách ferdinandperoutka.cz.

« Back to Glossary Index