Bulvární média

Bulvár je masový sdělovací prostředek, kde klíčovou roli hrají emoce a aktuálnost. Základními znaky bulváru jsou velké titulky, výrazné a velké fotografie, krátké články a jejich jednoduché podání, emotivní slabiky a vykřičníky.

Bulvární média zpracovávají informace senzačním způsobem, mnohdy se věnují článkům o slavných osobnostech a jejich soukromí a svým obsahem chtějí zaujmout co nejširší okruh veřejnosti. Bulvární média pro svoji formu a jednoduchý obsah mají dlouhodobě vyšší čtenost než seriózní média.

Jako bulvární média jsou nejčastěji označovány některé noviny a časopisy, v ČR např. Blesk a Aha!, své zástupce však bulvár má i mezi internetovými servery, televizními a rozhlasovými stanicemi, případně jejich konkrétními pořady.

« Back to Glossary Index