Století National Geographic

Už více než století si populárně-naučný měsíčník National Geographic drží svůj vliv na lidské porozumění Zemi. Původní časopis pro členy americké Národní zeměpisné společnosti se rychle rozrostl v jednu z největších neziskových vědeckých institucí na světě, a odjakživa učí čtenáře o jedinečném vztahu k přírodě a vesmíru.

Časopis vznikl v lednu 1888 v soukromém klubu Cosmos, ve kterém se scházeli příslušníci významných amerických společenských vrstev. Mezi nimi i 33 mužů z řad badatelů, učitelů, kartografů, vojenských důstojníků a právníků, kteří sdíleli podobnou vášeň pro vědecké a geografické znalosti. Skupinou zvolený prezident Gardiner Greene Hubbard, sice nebyl vědcem, ale to nezastavilo jeho touhu propagovat myšlenku: „Zvyšovat a šířit geografické znalosti“.

Dne 27. ledna se zrodilo první číslo National Geographic Magazine. Časopis si zpočátku nezískal příliš mnoho popularity, změna přišla až s Hubbardovým nevlastním vnukem Gilbertem Grosvenorem, který nastoupil v roce 1899 na pozici editora, a pomohl zvýšit náklad z 1 000 na 2 miliony výtisků. To se mu podařilo díky zaměřením se na články obecného zájmu, které doprovázely neobvyklé fotografie. Ty posléze dodaly časopisu typický charakter, bez kterého se žádné číslo neobešlo.

Gilbert Grosvenor plnil svoji funkci do roku 1954 a jeho rodina dodnes patří k důležitým členům instituce. I o více než 133 let později si NAT GEO stále udržuje vysoký status, získává cenu za cenou, a svými výnosy financuje vlastní vědecké výzkumy a průzkumy – což kontinuálně prohlubuje pochopení přírodních jevů. Společnost se stala tak úspěšnou, že se jí podařilo zavést vlastní ceny, jako je Hubbardova cena nebo Cena Alexandra Grahama Bella, televizní kanál, a dokonce osobité muzeum a svátek připadající na 27. ledna.

The National Geographic Day je dnem vyjádření vděku senzačnímu měsíčníku NAT GEO. Časopisy dosáhly takové úrovně, že i čísla poškozena zubem času nosí titul sběratelského kousku. Listovat ve starém vydání nebo procházet nejlepší fotografie online se dá považovat za způsob oslavy. Můžete také společně s časopisem prozkoumávat témata, jako jsou například exotická zvířata, neznámé civilizace, vesmír i historie světa.

Přidat komentář