10. dubna 1945 – zemřel Josef Čapek

Dnes je to 75 let, co zemřel jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století Josef Čapek

Významný český malíř, grafik, knižní ilustrátor, spisovatel a v neposlední řadě novinář, Josef Čapek, se narodil 23. března 1887 v Hronově. Měl starší sestru Helenu a mladšího bratra Karla, se kterým tvořil nejvýznamnější díla. Vyučil se na tkalcovské škole ve Vrchlabí. Po jejím absolvování pracoval rok jako dělník. V roce 1904 se přestěhoval natrvalo do Prahy, kde studoval Uměleckoprůmyslovou školu.

Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy odjel s bratrem Karlem do Paříže, kde prohluboval své umělecké znalosti. Do Prahy se vrátili v době, kdy vrcholil spor mezi starší a mladou nastupující uměleckou generací ve spolku Mánes. Většina umělců, včetně bratří Čapků, spolek opustila a vytvořila novou Skupinu výtvarných umělců, ve kterém redigovali Umělecký měsíčník. Po čase se Josef opět vrátil do výtvarné skupiny spolku Mánes, kde byl redaktorem časopisu Volné směry. V roce 1918 začal psát pro Národní listy a zároveň pro časopis Nebojsa. O tři roky později s bratrem Národní listy opustili a vstoupili do skupiny redaktorů Lidových novin, kam Josef psal až do zatčení gestapem v roce 1939. Od roku 1929 byl členem Umělecké besedy a psal pro příbuzný časopis Život. Ve třicátých letech vedl také významný obrazový magazín Světozor. 

Za protifašistickou činnost ho 1. září 1939 gestapo zatklo a o pár dní později převezlo do koncentračního tábora, kde po většinu času pracoval v malířské dílně a zpracovával rodokmeny Němců. Několikrát ho převáželi do jiných koncentračních táborů, ale nakonec zemřel chvíli před osvobozením, pravděpodobně 10. dubna 1945 v Bergen-Belsenu.

Přidat komentář