1. duben 1835 – narození Josefa Richarda Vilímka staršího

Před 185 lety se narodil publicista, knihkupec a nakladatel Josef Richard Vilímek starší. V časopisech vydával poezii, pohádky i publicistiku. Založil jedno z nejslavnějších vydavatelství své doby, zavedl moderní knihtisk a věnoval se vlastnímu časopisu Humoristické listy.

Josef Richard Vilímek starší se narodil 1. dubna 1835 ve Vamberku. V Praze vystudoval Německou technickou univerzitu a poté se věnoval novinařině. Své články a poezii vydával pod pseudonymem Jan Velešovský. V roce 1856 ale musel z Prahy z politických důvodů odejít.

V roce 1858 Vilímek založil časopis Humoristické listy, kde působil jako publicista, editor i ředitel. Ve stejném roce otevřel spolu s Josefem Novákem Slovanské knihkupectví. Tomu se věnoval devět let.

Do Českého zemského sněmu zvolili Vilímka v roce 1868. Patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, kteří hájili české státní právo a byli proti centralistickému směřování země.

Zkušenosti z univerzity využil v roce 1872 při založení tiskárny v pražské Spálené ulici. V těchto prostorách se poté vyučil jeho syn Josef Richard Vilímek mladší. O dvanáct let později Vilímek starší založil moderní nakladatelství Josef Richard Vilímek, které se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství. Rok po založení předal Vilímek nakladatelství svému synovi a sám dále působil v Humoristických listech.

Tři roky před smrtí sepsal Vilímek paměti s názvem Ze zašlých dob. Zemřel 16. dubna 1911 v Praze ve věku 76 let.

Přidat komentář