„Média zabíjí téma o zhoršujícím se klimatu,“ myslí si Daniel Tichý

Celkovou brzdou v řešení klimatických problémů jsou dezinformace a oligarchizace médií. Jak vyhledávat články s danou problematikou, když v médiích převažují názorové články o klimatu? Tato témata se otevřela na besedě Klimatická změna očima médií ve Skautském institutu v Olomouci.

Debaty se zúčastnil novinář Daniel Tichý, který téma sleduje skrze celou svou žurnalistickou kariéru. Nyní objíždí střední školy a snaží se apelovat na mladé občany, aby se o téma klimatu začali zajímat.

Druhým hostem byl sociolog Vojtěch Pecka, který stvořil projekt Budoucnost je teď. Jedná se o zpravodajský portál, který přináší novinky z  dění okolo životního prostředí.

Jak se o klimatu píše v současné době

Dnes můžeme otázku ochrany klimatu nalézt denně ve všech periodicích. Oběvují se seriózní články i kritika a popírači skutečné hrozby. Podle Tichého však v článcích o klimatu chybí faktická správnost a klasická žurnalistická řehole, která by zastoupila názory odborníků.

„Média více přispívají k zabití tohoto tématu, než k jeho řešení,“ myslí si Tichý. Podle něho je zásadní problém v tom, že médiím chybí „soulution journalism,“ tedy progresivní články, které by přinášely lidem nějaká řešení krize, nebo příklady, jak přispět ochraně životního prostředí. Stále podle něj převládají názorové články, které souvislosti jen zhodnocují a kritizují, přináší však jen pocity lidí, ne fakta.

Většina článků proti aktivistům za klima, vzniká podle obou hostů na popud vlastníků médií. Podle Vojtěcha Pecky se už od devadesátých let rozšiřuje klimatická dezinformační kampaň, která má za úkol chránit korporáty fosilních paliv, kteří se snaží nepřijít o své zisky.

Tichý konstatuje, že mocní mají v dnešní době v rukou i média, načež jmenuje například Křetínského, který vlastní média a zároveň rozšiřuje uhlíkovou stopu i mimo naše hranice, protože vlastní doly hnědého uhlí a rozvíjí jejich činnost. Podle Tichého je třeba, při čtení jakýchkoliv článků od soukromých medií, brát v potaz to, že je někdo vlastní a myslet na to u toho když přijímáme informace z jejich periodik.

Otázka klimatu nabírá na popularitě

Skrze média se vytváří i povědomí o zhoršujícím se klimatu, v Českém mediálním prostoru však klima dlouho patřilo mezi okrajové témata. Od Pařížské dohody o ochraně klimatu v roce 2015 se však věci začaly měnit.

„Za celou kariéru se mi nestalo, že by nějaký deník věnoval celé číslo klimatickým změnám, jako to udělali Slováci ve svém Deníku N, lidi se tak o to dnes začínají zajímat,“ komentuje Daniel Tichý.

Popularitě klimatu v dnešní době nejvíce přispívá Greta Thunberg a v Čechách především její iniciativa Stávek za klima. Podle obou hostů, je to skvělý prostředek jak přiblížit téma lidem a zosobnit ho skrz média. Vojtěch Pecka zastává názor, že fakta o klimatu, není to co by si chtěl kdokoliv přečíst v novinách, ale něco co se skutečně děje mezi lidmi ano.

 

Přidat komentář