Co je pravda a co ne? Živá show DVTV přinesla otevřenou diskuzi o problematice fake news

V olomouckém kině Metropol se ve středu uskutečnila roadshow DVTV. Redakční tým v čele s Danielou Drtinovou si pozval tři diskutující, a to herečku a diplomatku Magdu Vášáryovou, senátora Pavla Fishera a mediálního analytika Jakuba Kalenského. Se svými hosty moderátorka rozebrala otázky týkající se nepravd a propagandy ve společnosti.  

Celý dvouhodinový program sestával krom rozhovorů ještě z promítání záznamů z televizních interview, která se všechny věnovaly tématice dezinformací. Daniela Drtinová skvěle interagovala s publikem, například prokládala všechny rozhovory dotazy na publikum, které mohlo vyjádřit svůj názor pomocí barevných kartiček.

Prvním hostem byla významná herečka, bývalá velvyslankyně a poslankyně Národní rady Slovenska Magda Vášáryová. Otázky se týkaly lží a nepravd, které se dějí v politice. Otevřelo se téma propagandy, zejména o ovlivňování veřejnosti propagandistickými programy v minulém režimu. Vašáryová zastává názor, že lidé v Československu propadli falešným informacím, ale i tak si podle ní lze udržet tvář a názor. Ke Střední Evropě se vyjádřila jako k hrozbě, státy si i po letech stále připadají jako oběti těchto režimů.

,,Nejsme bílé holubice, musíme si přiznat odpovědnost za své činy, abychom jsme se mohli posunout dál, sami jsme problémem Evropy,“ řekla Vášáryová s dodatkem, že si neumíme přiznat vinu za určité námi vykonané zločiny.

Dalším diskutujícím se stal bývalý kandidát na prezidenta České republiky Pavel Fisher. Drtinová se současné senátora tázala na jeho výroky v médiích, které si v jistých souvislostech protiřečili. Zásadní otázka, která se prodiskutovávala, byla nová přenosová vysílací síť 5G, a také jistá dominance společnosti Huawei, která se má podílet na výrobě telekomunikačních zařízení pro aplikaci nové přenosové sítě.

Posledním zúčastněným hostem byl bývalý kolega Daniely Drtinové z České televize Jakub Kalenský. Tento novinář se minulý rok stal součástí Atlantic Council’s Eurasia Center, orgánu pro kontrolu pravdivosti vypouštěných informací do veřejného prostoru. Zaměřuje se na fake news s propagandistickými prvky, které vznikají na Krymu a mystifikují tak povědomí o souvislostech s těmito událostmi v celé Evropě. K tomuto problému se vyjádřil tak, že lež je pro udržení politických pozic nezbytná, protože její tvůrci nevidí jinou možnost. Jako příklad uvádí zamlčení smrti 300 000 civilistů při ozbrojených konfliktech.

Přidat komentář