Interview

Forma rozhovoru, která má za cíl získat potřebné informace. Je to svým způsobem druh zprávy vedený pomocí dialogu. Má za cíl zachytit potřebné informace pro jejich pozdější využití v tištěné nebo elektronické podobě. Využívá se především v žurnalistice. Jedná se zároveň také o publicistický žánr.

Osoba vedoucí interview klade otázky adresátovi, který na ně odpovídá. Otázky mohou být i provokující, měly by však být tematicky usměrněné a novinář by se měl vyvarovat komunikačních faulů, tedy útoků na dotazovaného. Forma otázek může být jak zjišťovací (Ano-Ne), tak doplňovací (vyžaduje rozsáhlou odpověď). Nevhodná je arogance, agresivita nebo přílišná dotěrnost při kladení otázek. Vychází se z předpokladu, že novinářova úloha v rozhovoru není být odborníkem v dané oblasti, ale být odborníkem na získání a redistribuci informací.

Novinář si při interview odpovědi adresáta zaznamenává, ať už ručně, tedy tím, že si je píše, nebo (v dnešní době spíše) za použití nahrávacích zařízení jako je např. diktafon.

Forma interview může být jak mluvená, tak psaná. Záleží na situaci, jestli odpovědi budou publikovány doslovně nebo budou zkráceny.

« Back to Glossary Index