Fake News

Fake news (česky „falešné zprávy“) je druh žurnalistiky úmyslně šířící dezinformace či hoaxy. Cílí většinou na čtenáře, kteří nemají informace o daném tématu nebo neví, co si o něm myslet.

Tento druh zpráv je starý již stovky let. Bývaly, a v některých zemích stále jsou, součástí propagandy, válek a politických systémů. Jejich šíření dříve probíhalo pomaleji, většinou pomocí tisku, televize či rozhlasu, ke kterým měl přístup jen omezený počet uživatelů. Přelom nastal v 90. letech minulého století, kdy se pro tyto účely začal masivně využívat e-mail. S rozvojem nových sociálních sítí se nepravdivé informace začaly šířit podstatně rychleji a masověji. Snadno pronikly mezi pravdivé informace a dostaly se fakticky k milionům uživatelů internetových služeb.

Falešné zprávy bývají vetšinou křiklavé. Často jsou nadepsány šokujícími titulky s velkými písmeny a několika vykřičníky. Odkazují na „vysoce důvěryhodné zdroje“, o kterých ale nikdo nic neví. Mohou být zcela vymyšlené nebo založené na pravdivém základu, který je doplněn o nepravdivé informace, čímž se zesiluje jejich schopnost šířit se online prostorem.

Z českých webů se mezi šiřitele fake news řadí např. servery Aeronet Sputnik.

« Back to Glossary Index