25. února 1899 – úmrtí Paula Julia Reutera

Před 120 lety zemřel novinář, spisovatel a vydavatel Paul Julius Reuter, zakladatel jedné z nejstarších tiskových agentur. 

Pocházel ze židovsko-německé rodiny, narodil se jako syn rabína. Původním jménem Israel Beer Josaphať, když konvertoval křesťanství přijal jméno Reuter. Na konci svého života v roce 1871 dostal titul barona v Británii za zásluhy. Zemřel 25. února 1889.

Účastnil se prvních pokusů s přenosy elektrických signálůs s C. F. Gausem (vynálezce prvního elektrického telegrafu) prováděl pokusy s převodem signálů pomocí kabelů. V době, kdy vznikala telegrafie, založil Reuters v Cáchách kancelář.  Do té doby existovalo propojení Berlín – Paříž, chybělo propojení Cháchy – Brusel, které Reuter zajistil pomocí poštovních holubů, kteří byli rychlejší než poštovní vlaky. Díky tomu měl výrazně rychlejší informace z pařížské burzy než konkurence.

Holubi byli v roce 1851 nahrazeni telegrafem. Tři roky poté, co se Reuters odstěhoval do Paříze, kde pracoval pro agenturu C.-L. Havase V témže roce Reuters přesídlil do Londýna a založil agenturu Reuters Telegraf Company, která je dnes největším hráčem na trhu s informacemi. Při zakládání agentury ho zastupovala manželka, když získával informace v terénu.

Po získání britského občanství v roce 1857 se zasadil o propojení Britských ostrovů s kontinentem telegrafním spojením pod Lamanšským průlivem, které bylo roku 1863 prodlouženo na jihozápadní pobřeží Irska, do města Cork. Zde byly vhazovány do moře depeše z lodí, které připlouvaly z USA, tyto depeše byly telegrafovány do Londýna.

K výročí 100 let od úmrtí začaly německé univerzity udělovat Reuters Innovation Awards. V roce 2006 založila univerzita v Oxfordu Reutrův Institut pro studium žurnalistiky. V Londýně má svou sochu.

Agentura Reuters dnes zabezpečuje ověřené informace z celého světa. Jedná se o hlavní zpravodajskou agenturu na světě.

Přidat komentář