3. prosinec 1941 – Narození Maxe Wittmanna

Dnes by oslavil své 77. narozeniny hudební skladatel, producent, dirigent, hudební publicista a editor Max Wittmann, který dlouhou dobu působil jako vedoucí hudební redakce Českého rozhlasu Brno. Zemřel v červnu 2011 po prodělané těžké nemoci ve věku nedožitých sedmdesáti let. Byl uznávanou hudební autoritou především v oblasti jazzu, vynikajícím muzikantem a autorem mnoha hudebních pořadů.

Max Wittmann se narodil v roce 1941 na Plzeňsku v obci Nýřany. Tam získal své základní hudební vzdělání, to později rozšířil studiem středních hudebních škol v Kroměříži a následně Brně. Absolvoval na brněnské JAMU, kde se věnoval kompozici, hře na klavír a hoboj. Do hudební redakce tehdy ještě Československého rozhlasu v Brně nastoupil již v roce 1969. Redigoval natáčení začínajících hudebních skupin a interpretů, kteří díky tomu v rozhlase nastartovali svoji hudební kariéru.

Byl také dramaturgem Orchestru Gustava Broma a později i rozhlasového Orchestru Studio Brno. Pro obě hudební uskupení složil řadu skladeb, které dodnes můžeme slyšet ve vysílání Českého rozhlasu. Kromě práce v rozhlase spolupracoval jako korepetitor, dirigent a skladatel s brněnskými divadly.

Vytvářel a uváděl hudební pořady z oblasti jazzu a populární hudby, a to nejen pro svou domovskou, ale i další celoplošné stanice Českého rozhlasu (Český rozhlas 3 – Vltava nebo Český rozhlas 2 – Praha). Za všechny můžeme jmenovat například pořady Noční vlna jazzu, Jazz club live, Čas ke snění nebo Písničky pro duši. Pro rozhlasové vysílání také natáčel záznamy z domácích jazzových festivalů a koncertů. Jako editor a producent připravil k vydání řadu rozhlasových nahrávek, jednalo se především o archivní kusy z výroby brněnského rozhlasu. Za svoji práci získal řadu ocenění, jako například Prix Bohemia Radio.

 

Přidat komentář