Mladí nemají vyvinutý „ochranný filtr před nesmysly“, říká Ondřej Chlupáček ze Zvol si info

Projekt Zvol si info se zabývá mediální gramotností mladých lidí. Rychle se stal populárním, o jeho přednášky ve školách mají zájem i na sousedním Slovensku. Za vznikem projektu stojí skupinka studentů Masarykovy univerzity v Brně. Na naše dotazy za celý tým odpovídal Ondřej Chlupáček.

V rozhovoru pro DVTV jste se zmiňovali, že projekt cílí na studenty gymnázií. Proč jste si vybrali zrovna tuto skupinu? Myslíte, že starší lidé jsou mediálně gramotnější? A co žáci ostatních typů středních škol?

Naší primární cílovou skupinou jsou lidé mezi patnácti a devatenácti lety. Všichni členové Zvol si info jsou studenti, a proto k této skupině máme věkově i povahově nejblíž. Díky tomu jsme je dokázali i dobře zaktivizovat a oslovit. Celá naše komunikace je jim přizpůsobená a čas ukázal, že i výborně funguje. Není pravda, že bychom jezdili jenom po gymnáziích, naopak. Byli jsme i na základních školách nebo na učilištích.

K té druhé části otázky, nejsem si jistý, jestli jsou starší lidé mediálně gramotnější – nerad bych se pouštěl do spekulací, protože to sám nevím. Nicméně, mladí lidé jsou nejnáchylnější k manipulaci, protože ještě nemají zkušenostmi vyvinutý ochranný filtr před nesmysly.

Jaké byly reakce studentů na vaše přednášky? Vzbudilo mezi nimi téma mediální výchovy zájem?

Reakce studentů byly výborné. Máme velkou radost z toho, že po projektu takového ražení je poptávka i ze strany samotných studentů. Středoškoláci z různých koutů republiky nám psali na Facebook, jestli bychom nechtěli přijet na jejich školu, že to zvládnou domluvit s učiteli. A píší nám stále, dokonce se přidali i ti ze Slovenska, kam jsme nově také začali jezdit.

Měla by podle vás mediální výchova tvořit součást školních osnov?

Nejsem si jistý, jestli náš projekt má oprávnění říkat, co by mělo a nemělo být v osnovách. Budeme moc rádi, když lidé zodpovědní za tvorbu osnov budou Zvol si info brát jako inspiraci.

Věnujete se také odhalování dezinformací, hoaxů a ověřování pravdivosti obsahů článků, jako například First Draft? (FirstDraftNews.com)

Nevěnujeme. Zvol si info není fact-checkingový projekt. Dobrou práci v této činnosti v České republice odvádí Demagog.cz. Náš projekt identifikuje základní přešlapy dezinformací a propagandy a ty předává mladým lidem buď na přednáškách, nebo na Facebooku a blogu. Ukazujeme, jak s informacemi pracovat a proč je to důležité. Fungujeme po vzoru oklepaného rčení: „Dej člověku rybu, nakrmíš ho na den. Nauč ho rybařit, nakrmíš ho na celý život.“

Myslíte, že dezinformace na sociálních sítích nebo v médiích jsou v Česku častým jevem? Jak se proti nim nejlépe bránit?

Myslíme si, že současný svět je plný hybridních válek a novodobé propagandy. Je důležité, aby lidé věděli, jak se vůči takový věcem bránit.  Můžou začít tím, že si na našem webu dvakrát přečtou mediální příručku Surfařův průvodce po internetu a nebudou věřit všemu, co uvidí na internetu.

Vytyčil si projekt Zvol si info nějaký cíl?

Tento semestr jsme si dali za cíl začít přednášet i na Slovensku. Z původních devíti členů se náš tým rozrostl na pětadvacet a někteří noví členové pochází právě ze Slovenska. Navíc máme k našim východním sousedům blízko, byl to logický krok. Obecný cíl projektu Zvol si info je asi těžko měřitelný. Chceme pokračovat stejně dobře v tom, co děláme, aby se co nejmíň hlav plnilo hloupými informacemi.

 

Přidat komentář