Český rozhlas se otevírá veřejnosti a zřídil Etickou komisi

Český rozhlas (ČRo) se snaží vycházet vstříc svým posluchačům a od začátku května ustavuje Etickou komisi. Sestává celkem z pěti členu a tajemníka, kterým je ombudsman ČRo Milan Pokorný. Podle vedení rádia by měla zlepšit služby pro posluchače, které se odrazí především v programu vysílání, kontrolovat veřejnoprávní rozměr a plnění role rádia ve společnosti. Její členové budou řešit všechny podněty, které jim postoupí generální ředitel ČRo.

Členy Etické komise jmenuje generální ředitel na začátku svého funkčního období a pokračuje s nimi až do jeho konce nebo odvolání. Mezi prvních pět členu patří předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předseda České neurochirurgické společnosti Vladimír Beneš, Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls, plzeňský biskup Tomáš Holub a bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová.

„Mou vizí je a bude Český rozhlas jako médium veřejné služby, které bude maximálně otevřené veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem zřídil funkci ombudsmana ČRo, který se zabývá podněty našich posluchačů. Nyní – přesně po roce – začne pracovat Etická komise složená z odborníků a osobností. Jejím úkolem bude být mým poradním orgánem, který nabídne komplexní pohled na Český rozhlas zvenčí,“ řekl generální ředitel ČR René Zavoral, který ustanovení Etické komise přislíbil už ve svém kandidátském projektu.

Členem zároveň nemůže být jmenována osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s ČRo. Podněty posluchačů bude komise posuzovat z hlediska profesní etiky a Kodexu ČRo na neveřejných zasedáních. Výsledky své práce ale musí zveřejňovat na internetových stránkách Českého rozhlasu.

Přidat komentář