#Advent 24: Novinářská koleda

Všichni jistě znáte koledu Nesem vám noviny, která se každoročně v době Vánoc zpívá úplně všude. My jsme si pro vás připravili lehce upravenou verzi, která je tak akorát pro novináře! Takže až letos budete usedat ke stromečku a zpívat si koledy, zazpívejte si taky jednu novinářskou!

 

 

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z té české krajiny, pozor dejte.
Čtěte je pilně a neomylně,
čtěte je pilně a neomylně,
přemýšlejte.

Noviny vytiskla čistá tiskárna,
ve stánky vložila hnedka z rána,
je ovinula a zavinula,
je ovinula a zavinula,
provázkama.

K němž čtenáři z Česka přišli,
i také novináři se tam sešli,
je vítali, je chválili,
je vítali, je chválili,
prachy nesli.

Šéfredaktor jim to sám přikázal,
když se jim v televizi všem ukázal,
ke stánku jíti, noviny koupiti,
ke stánku jíti, noviny koupiti,
hned rozkázal.

Ejhle, při novin vytisknutí,
stal se div veliký jak lusknutí,
neb nevědomost se proměnila,
neb nevědomost se proměnila,
ve vědění.

Mobily v redakcích prozpěvují,
nové zprávy nám ohlašují,
že jsou novinky, čerstvé novinky,
že jsou novinky, čerstvé novinky,
oznamují.

I my též, novináři, nemeškejme,
na naše hodnoty pozor dejme.
Kodexu svého, Pána našeho,
Kodexu svého, Pána našeho,
vždycky dbejme.

 

Přidat komentář