23. 9. 1938 – Zákon o mimořádných opatřeních

mediator logo 23.9.1938

Hrozba spojená s rostoucí mocí Hitlera a nacistického Německa se projevila také v mediální praxi. Zákon o mimořádných opatřeních, schválený v roce 1920, vstoupil v platnost 23. 9. 1938. Tento zákon opravňoval vládu v dobách nepokojů omezit až na tři měsíce občanské svobody včetně svobody slova. Umožnil také regulaci vydávání a rozšiřování časopisů a periodickému tisku mohlo být nařízeno překládat povinné výtisky novin maximálně dvě hodiny před jejich vydáním.

Ve stejný den byla v Československu také vyhlášena všeobecná mobilizace.

Další četba:

Kompletní znění zákona 300/1920 Sb.

KÖPPLOVÁ, Barbara, Jitka KRYŠPÍNOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Lenka ČABELOVÁ a Václav MORAVEC. Dějiny českých médií v datech : rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 8024606321.

Přidat komentář