18. 9. 1941 Chlebíčková aféra

mediator logo 18.9.1941Předseda protektorátní vlády Alois Eliáš byl nucen přijmout 18. září 1941 tzv. aktivistickou sedmičku novinářů sestávající z Karla Lažnovského (České slovo), Emanuela Vajtauera (Večerní České slovo), Vladimíra Krychtálka (Večer), Jaroslava Křemene (Telegraf), Karla Wernera (Polední list), Vladimíra Ryby (Národní práce) a Václava Crhy (Národní politika). Tito novináři se dali do služeb nacistického režimu, psali propagandistické texty a sympatizovali s Německem.

K setkání došlo během týdne bojkotu protektorátního tisku, důvodem byl pocit zmíněných novinářů, že jim protektorátní vláda neposkytuje dostatečnou podporu. Během setkání jim předseda vlády nabídl chlebíčky z tehdy známého Lippertova lahůdkářství. Před servírováním do nich byly vpraveny bakterie tyfu, tuberkulózy a botulotoxinu s cílem otrávit aktivistické novináře, ovšem ne tak rychle, aby padlo podezření na Eliáše. U Lažnovského, Vajtauera, Křemene a Krychtálka se skutečně brzy objevily zdravotní problémy, kterým Lažnovský 10. října téhož roku podlehl.

Podíl Eliáše na smrti a celé aféře se podařilo definitivně prokázat až o několik desítek let později (viz text Čvančara, Uhlíř 2006).

Další četba:

CEBE, Jan – KONČELÍK, Jakub: Novinářský aktivismus; protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. In Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Roč. 53 (2008), č. 1-4, s. 39-48.

ČVANČARA, Jaroslav – UHLÍŘ, Jan-Boris: Chlebíčková aféra. Poslední odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. In: Historie a vojenství, r. 55/2006, č. 4, s. 37–48.

KONČELÍK, Jakub: Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, Martin – LAPČÍK, Marek – ORSÁG, Petr (eds.): Média dnes; reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 295-311.

KONČELÍK, Jakub – CEBE, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Řízení tisku v letech 1939–1945; analýza protektorátních tiskových porad. In: Mediální studia. Roč. 2 (2007), č. 3, s. 272-291.

Přidat komentář