Prime-time

Pojem vznikl spojením dvou anglických slov – prime (=hlavní) a time (=čas). Označujeme hlavní vysílací čas v televizi a rozhlase. Opakem je potom off time nebo také off prime, což je čas mimo prime time.

Prime time (nebo také peak time) závisí na typu média, zemi a publiku, ale obecně platí, že je to čas, kdy většina lidí nemá pracovní povinnosti a odpočívá. V České republice je to v případě rozhlasu časové pásmo mezi 7:00 a 9:00, kdy ho lidé využívají k získávání aktuálních informací nebo jako zvukovou kulisu např. během ranního vstávání a cesty do zaměstnání.

Od 19:00 přebírá tuto funkci televizní vysílání a to až do 22:00 (popř. 23:00). V tomto časovém horizontu najdeme na nejpopulárnějších televizních stanicích zpravodajství a po dvacáté hodině filmy nebo seriály.

V této části vysílání se předpokládaný vysoký počet diváků/posluchačů odráží na ceně reklamy, která je dražší. S tím souvisí pojem CPP (cost per point), tedy cena za zasáhnutí 1% cílové skupiny.

« Back to Glossary Index