Elév

Výraz pochází z francouzského élève, což znamená žák. Jde o člověka, který začíná s prací v médiích. Může to být v rámci praxe, kterou student vykonává během studia nebo krátce po absolvování, případně na začátku kariéry v médiích.

Co se týče finančního ohodnocení, elév nedostává příliš vysoké ohodnocení. Odměnou mu bývá náhled na fungování redakce, zkušenosti a kontakty.

Elév se učí pracovat s technikou, může psát či natáčet příspěvky, které mohou být uveřejněny. Později se může stát takovýto začátečník plnohodnotným členem redakce.

Termín elév se používá i v jiných odvětvích, z hlediska pracovních poměrů se s ním lze setkat prakticky kdekoliv, protože označuje člověka, který bude na zkušené. Získává zkušenosti, učí se pracovat s nástroji, seznamuje se s chodem budoucího zaměstnání.

 

« Back to Glossary Index