Press kit

Press kit jinak také novinářský balíček je nezbytnou součástí PR. Jde o soubor propagačních materiálů, který je nejčastěji poskytován jako podpůrný materiál pro tiskové konference.

Jde o předem připravenou sadu propagačních materiálů, jako jsou dokumenty, fotografie, ale i jiné potřebné podklady, díky kterým se novináři dozví potřebné informace o společnosti, organizaci, věci, problému nebo osobě.

Press kit se využívá jako pomůcka, při tiskových konferencích, které společnosti pořádají kvůli událostem jako je například  uvedení  nového výrobku na trh,  při pořádaní  veletrhů a výstav a v neposlední řadě také, pokud chtějí informovat média o jakékoliv zajímavé změně ve vedení společnosti.

Nezbytnými prvky, které by neměly v žádném novinářském balíčku chybět, jsou background s informacemi o společnosti, informační list, stručné informace o pracovnících ve vedení firmy, fotografie loga, vedoucích pracovníků nebo produktů. Součástí bývá také tisková zpráva a kontakt na oddělení public relations  nebo tiskového mluvčího.  V press kitu také najdeme reklamní předměty a materiály ve formě plakátů, reklamních letáků, katalogů i novinových inzerátů.

« Back to Glossary Index