Jan Jirák

Jan Jirák je český mediální teoretik, publicista, překladatel a vysokoškolský profesor.

Po absolvování gymnázia v roce 1977 vystudoval český a anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde následně získal doktorský titul, ke kterému v roce 2002 přidal i titul doc. v oblasti masová komunikace a žurnalistika. V roce 2006 se stal doktorem mediálních studií a o dva roky později se pro mediální studia stal i profesorem.

V 90. letech stál Jirák u vzniku Fakulty sociálních věd UK, na které dodnes působí jako profesor a přednáší předměty jako Úvod do studia komunikace, Teorie masové a mediální komunikace či Média a společnost. Při téže fakultě pomáhal založit CEMES neboli Centrum pro mediální studia. Zároveň je Jirák vedoucím katedry mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha.

Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací. Nejznámějšími z nich jsou Politická komunikace a média (2000), Úvod do studia médií (2001), Média a společnost (2003), 10 let v českých médiích (2005) nebo Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti (2011).

Pro potřeby základních škol a gymnázií vypracoval koncepci mediální výchovy. Společně s Markem Mičienkou mu v roce 2007 vyšla příručka nazvaná Základy mediální výchovy, která má seznámit žáky a studenty se základními principy médií a naučit je mediální gramotnosti.

Kromě publikování vlastních odborných prací se Jirák zabývá i překladem těch zahraničních. Překládá publikace z angličtiny tematicky zaměřené na média, filmové a televizní scénáře, ale i beletrii. Denis McQuail, Melvin DeFleur nebo Kurt Vonnegut – to jsou jen někteří autoři, jejichž publikace Jirák přeložil.

V 90. letech často přispíval svými fejetony do Lidových novin. Dále spolupracoval s časopisy Týden či Nový prostor. Tři roky byl šéfredaktorem odborného časopisu KMIT zaměřujícího se na média a novinářskou profesi. Mezi lety 1997 a 2000 byl předsedou Rady ČT. Problematiku médií přednášel na několika univerzitách jak v Evropě, tak v USA.

« Back to Glossary Index