Podprahová reklama

Podprahová reklama je typ reklamy vysílané takovým způsobem, že jí pozorovatel není schopen zpozorovat vědomě. Může jít například o obrazové sdělení, které je příliš slabé, nebo krátké, než aby mohlo být spatřeno, nebo zvuky pro lidské ucho neslyšitelné.

Samotnou reklamu si pozorovatel neuvědomí, ale zvyšuje se u něj šance nákupu takto inzerovaného produktu.

Pro reklamní praxi je důležité vědět, jestli podprahová reklama skutečně funguje, protože vědecké výzkumy účinnost tohoto typu reklamy minimalizují.

Podle zákona č. 40/1995 sb. je v České republice reklama založená na podprahovém vnímání zakázána.

« Back to Glossary Index