Odborná média

Jsou vedle médií všeobecných, zájmových a stavovských jedním ze čtyř základních typů dělení médií podle tematického zaměření. Není u nich kladen tak velký důraz na atraktivitu pro čtenáře. Z toho důvodu nejsou psaná klasickým žurnalistickým způsobem. Jsou zde užívány prvky, které nejsou typické pro jiné typy médií, například odborné termíny, cizí slova, poznámky pod čarou.

Odborná média jsou zaměřená na velmi specializované publikum, jehož členové se v dané problematice pohybují a mají o ní rozsáhlé znalosti. Jejich zaměřením jsou jednotlivé vědecké disciplíny (např. časopisy pro lékaře). Fungují jako zásadní zdroj aktuálních informací daného oboru.

V České republice vychází odborní časopis Mediální studia, který se zaměřuje na oblasti médií a žurnalistiky.

« Back to Glossary Index