Etický kodex

Etickým kodexem můžeme označit souhrn pravidel a norem, které jsou spjaty se základním etickým chováním dané profese. Etický kodex novinářů stanovuje pravidla profesionálního a seriózního postupu a pomáhá redaktorům při řešení etických problémů. Pravidla reflektují především obecné mravní hodnoty a normy. Je to také dokument, ve kterém jsou sepsány práva a svobody novinářů.

Etický kodex novináři přijímají a dodržují zcela dobrovolně a není nijak právně vázán (. Jednotlivé redakce si vytvářejí vlastní kodexy. Etické kodexy novinářů se tak mohou lišit a mohou obsahovat rozdílné hodnoty. Etický kodex by měl řídit jednání novinářů, jedná se tak o tzv. samoregulaci redakcí. Porušování etických kodexů nejčastěji není spojováno s žádnými sankcemi.

V České republice první etický kodex vznikl na půdě České televize v roce 1995. Etický kodex novinářů vytvořil Syndikát novinářů České republiky dne 18. června 1998. Pro členy Syndikátu je etický kodex závazný.

Etický kodex Syndikátu novinářů ČR.

« Back to Glossary Index