Background zprávy

Background zprávy je část textu, která je v závislosti na principu tzv. obrácené pyramidy umístěna na jeho konci. Background objasňuje čtenáři základní a obecné informace problematiky daného textu pro jeho ucelené pochopení. Funguje jako připomenutí základních informací k události, která je v článku řešena.

Pro novináře je velmi důležité zvážit, kdy je takové připomenutí třeba. Například pokud článek pojednává o výročí významné historické události, u které předpokládáme, že je veřejnosti dobře známa, byl by background zbytečný.

« Back to Glossary Index