RGB

RGB je krychlový barvový prostor založený na aditivním míchání barev. Tento barvový prostor je tvořen 3 základními barvami: Red– červenou, Green– zelenou a Blue– modrou.

Aditivní míchání znamená, že se barvy sčítají. Způsob se dá představit jako míchání světel reflektoru, které svítí na jedno místo. Tam kde se překrývají dvě základní barvy, vznikne barva doplňková ke třetí barvě. Když se překryjí všechny základní barvy, vznikne bílá barva.

Aditivní způsob míchání barev je přístrojově závislý model. Tudíž se využívá převážně u monitorů a kódování barev na webové stránky. Monitor používá RGB barvy, a proto je nutné tyto barvy používat při programování webových stránek pro správné zobrazení požadovaného odstínu.

« Back to Glossary Index