Autorizace

Autorizace je proces ověření rozhovoru, či výroku respondenty před zveřejněním. Redaktor, kterému byl rozhovor poskytnut, zašle respondentovi text a čeká na jeho schválení, a až poté ho může publikovat.

Autorizace je obvyklá v seriózních médiích, a nesmí se používat k účelům vylepšení reputace respondentů (např. nemohou vzít svá slova zpět). Tento proces je důležitý hlavně při komplikovaných odborných rozhovorech, kde může snadno dojít ke zkreslení.

Mezi novináři není autorizace oblíbená kvůli ztrátě autenticity a změnám v původních materiálech, které můžou být subjektivní a jiné, kvůli odlišnému úhlu pohledu.

« Back to Glossary Index