Glosa

Glosa je subjektivní publicistický útvar psaný obvykle v podobě krátkého úvahového komentáře s osobním názorem autora (glosátora). Glosa se věnuje jednomu tématu, které naznačí buďto hned v titulku, nebo na začátku textu.

Coby žurnalistický žánr se glosa píše slohovým postupem úvahovým. Je v ní přítomen sarkasmus a ironie, blízce se podobá sloupku.

První glosy byly psány již ve středověku a vztahovaly se k bibli. První opravdu systematickou a zároveň nejznámější  glosu napsal Anselm z Laonu spolu s jeho bratrem Radulfem ve 12. století – Glossa Ordinaria.

« Back to Glossary Index