Britney Spears? Nebo snad Spearsová? Přechylování ženských jmen v českých médiích nemá svá pravidla, přesto se hojně využívá

Přechylování ženských jmen bylo v českých médiích běžnou záležitostí. V poslední době se ale začíná spekulovat nad tím, proč k němu vůbec dochází a zda je to ve všech případech správné. Některá z nich se řídí jasnými pravidly, jiná to vůbec neřeší.

Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR se přechylování používá k tomu, aby se rozlišilo mužské a ženské pohlaví. Přechylování se u nás využívá už po staletí, v poslední době se však navyšuje počet žen, které si chtějí příjmení ponechat v původní podobě, která není přechýlená.

Hlavním problémem užívání nepřechýlené podoby jména je jazyková stránka věci. Problém může například nastat při skloňování jmen nebo při užití cizích příjmení, kdy nemusí být jasné, jestli se jedná o muže či ženu. Skrze tyto problémy se česká média spíše přiklání k užívání přechylování, najdou se však i výjimky.

Česká televize má jasná pravidla

Česká televize (ČT) má jako jedna z mála pevně stanovená pravidla. Vychází z doporučení Ústavu pro jazyk český a užívá přechylování jmen tak, aby bylo zřetelné, zda jde o osobu mužského či ženského pohlaví. V jejich článcích a reportážích tak můžeme velmi snadno rozpoznat, o kom se píše nebo mluví.

Projev komentátorů je speciálně upraven Kodexem ČT, ve kterém je stanoveno, že komentátor vždy musí upřednostnit přechylování ženského jména před formou nepřechýlenou. Toto pravidlo se však netýká expertů, kteří si mohou vybrat, jakou podobu využijí. Z pravidla existují i odchylky, kterých je ale velmi málo a používají se především u známých osobností (např. Marylin Monroe).

TV Nova ani TV Prima svá pravidla nemají, drží se ale přechylování

U dvou největších českých soukromých televizních stanic nejsou pravidla daná kodexem, jak je tomu u ČT. Přesto obě televize využívají přechýlené formy ženského příjmení, a to ze stejného důvodu, jako už zmíněná ČT.

TV Nova i TV Prima se tématu přechylování dotýkají v některých svých článcích, přímé prohlášení o jejím užívání ale nemají.

Tisk postupuje stejně jako televize, najdou se ale výjimky

Většina tištěných médií v České republice využívá přechylování stejně, jako ta televizní. I tak se ale najdou jedinci, kteří daná pravidla příliš neřeší.

Blesk je jedním z médií, který si s přechylováním jmen vůbec neláme hlavu. Když se podíváme například na články ohledně známé americké zpěvačky Britney Spears, v pravidlech ohledně přechylování se značně rozchází. Zatímco v článku z listopadu roku 2022, který píše o jejím zmizení ji Blesk zmiňuje jako Britney Spears, v novějším článku vydaném o dva měsíce později využili přechýlenou formu a v titulku mají její jméno jako Britney Spearsová.

V konečném hledisku v České republice k přechylování dochází. Otázkou však zůstává, jestli by se neměla stanovit pravidla, která by určovala jednotnou směrnici všem novinám a televizím, aby pak nedocházelo k situacím, které mohou čtenáře a diváky mást.

 

Přidat komentář