Komentář: Babiš vs. Česká televize? Spíš nedostatečná ze čtení ve statistice

Andrej Babiš vede už několik let válku proti České televizi (ČT). Po porážce v bitvě o Hrad nehodil ručník do ringu a opřel se do svého soka s větší vervou než kdy dřív. Podle statistik se ale konflikt zdá být jednostranný. ČT přistupuje k informování o Babišovi stejně jako ke zpravodajství o jiných politicích. V porovnání s dalšími tuzemskými médii je dokonce k osobě miliardáře milosrdnější.

Po každém Babišově útoku na ČT se zdá, že už jsme slyšeli vše. Zakladatel hnutí ANO se ale vždy vrátí a přesvědčí nás o opaku. Že se hněvá oprávněně, dokazuje i na svých oblíbených obrázcích. Na jednání o novele zákona o Radách ČT a Českého rozhlasu (ČRo) si Babiš připravil grafy Media Tenoru, celosvětově uznávanou asociací zabývající se obsahovou analýzou mediálních sdělení. Jak pravil sám řečník, analýzu zadává samotná ČT a schvaluje ji Rada ČT, proto „to snad nikdo nemůže popřít“ (stalo se 8. března 2023).

Babiš a analýza předvolebního vysílání 2021

Pro dosti svérázný rozbor zvolil Babiš data ze září a října roku 2021. Ještě více než před těmi prezidentskými mu totiž „Tálibán“ ČT, podle jeho mínění, ublížil před volbami parlamentními. Ty proběhly v říjnu toho roku. Za sledované období, tedy poslední měsíc před otevřením volebních místností, odvysílala ČT dvaašedesát negativních zpráv o hnutí ANO. Oproti tomu na konto koalice Piráti a Starostové (Pir.-STAN) zazněly z obrazovek veřejné služby jen čtyři informace vyhodnocené jako záporné. V případě SPOLU se Media Tenor dopočítal pouze dvou takových.

„Tento nekritický nepoměr je zarážející,“ odcitoval na závěr výkladu prvního grafu poslanec. Tuto větu ale, bohužel, analýza vůbec neobsahuje. Naopak obsahuje, co Babiš opomněl, že celkově zaznělo o ANO (v té době vládnoucí straně) 496 zpráv, o SPOLU 211 a o Pir.-STANu jen 137 a především, že kritické výroky na adresu ANO zapříčinila zejména covidová pandemie a kauzy Pandora Papers nebo Čapí hnízdo. 

Podobně neotřelý pohled na naprosto nezarážející čísla předvedl ještě na grafu Politické strany v Událostech: intenzita. Babiše, stojícího před soudem častěji než u pultíku ve Sněmovně, překvapilo, že o ANO se Události zmínily častěji negativně než pozitivně. Naopak jeho političtí oponenti se dočkali převážně kladného hodnocení.

Babiš nemluvil o tom, že vše koresponduje s výsledky ostatních hlavních relací a že pozitivní hodnocení SPOLU a Pir-STANu odráželo vzestup voličských preferencí v předvolebních průzkumech. Jako poslední uvedl miliardář snímek s názvem Politické strany – citované zdroje v Událostech. Třeba říci, že se jedná o nejzdařilejší ze tří pokusů o vyhodnocení.

Skutečně, 15 % ze dříve zmiňovaných 62 negativních výroků o hnutí ANO zaznělo z úst redaktorů ČT. Směrem ke koalicím se nedopustili novináři ani jediného a naopak, pro uskupení SPOLU našli devětkrát za poslední měsíc „slova chvály“. I pro tyto statistiky ovšem platí dříve zmíněný kontext.

Babiš vs Babiš

Není nutné detailně analyzovat každý Babišův mediální výstup ani pročítat dlouhodobé statistiky. K zjištění, že si sám zbytečně vytváří nepřátele, kudy chodí, stačí vyslechnout několik vět. Že si vybral za úhlavního protivníka právě ČT, lze nakonec poměrně jednoduše vysvětlit a samotnému médiu to vlastně lichotí.

Dříve zmíněný vymyšlený citát dokonale zapadá do Babišova stylu mediální komunikace. Web demagog.cz ověřuje výroky politiků. Expremiérova slova vyhodnocoval celkem 1048krát. Přitom k závěru, že lze sdělení označit za pravdivé, došel v 554 případech. Ze zbylé téměř poloviny šlo 179krát o prokazatelnou lež. Ostatní výroky byly zavádějící nebo neověřitelné.

V České republice sice zákon stanovuje svobodu projevu, ale kvalitní média by měla dbát, aby se jejich prostřednictvím nešířily lži. Každý nerad slyší, že nemluví pravdu, natož pak vrcholný politik. Proto není příliš překvapující, že se lhář vrací do prostředí, kde bývá konfrontován s pravdou jen s velkou neochotou.

Analýza zpravodajských relací 2022

ČT vystupuje nezávisle dlouhodobě, a nejen před volbami. To dokazují výroční analýzy Media tenoru. Ani dokument věnovaný zpravodajskému vysílání českých televizí a ČRo za rok 2022 nedává Babišovi za pravdu.

Z hlavních zpravodajských relací vycházejí Události jako nejnestrannější. Hodnocení „neutrální“ si zasloužilo 94 % výpovědí. Televizní noviny, hlavní zpravodajský pořad TV Nova, dosáhly na 88 % neutrálních zpráv a Hlavní zprávy FTV Prima na 86 %. ČRo zapsal výsledek 93 % a obsadil, stejně jako na žebříčku Babišových neoblíbenců, se svými Hlavními zprávami druhé místo.

Důvod ke stížnostem nedopřává zástupcům největší opoziční strany ani tón medializace v Událostech. Každá z politických stran, zastoupená ve Sněmovně, se dočkala častěji negativního než pozitivního hodnocení. To neplatí jen pro Události, ale i pro hlavní zpravodajské relace Novy, Primy a ČRo.

Negativní výroky na adresu ANO vedou v případě Událostí jen o dvě procenta. Přitom u konkurenčních pořadů se převaha záporných sdělení pohybuje mezi pěti a devíti procentními body.

Ani v porovnání s jinými stranami nevychází obraz Babišova hnutí v programu ČT nijak výjimečně špatně. Lepší výsledek než ANO si odnesly všechny tři složky SPOLU. Převaha kritických zpráv o těchto stranách činila jedno procento. Piráti dopadli se dvěma procenty stejně jako ANO, SPD o procento hůře a STAN si vysloužil svými přešlapy v kauze Dozimetr dokonce pětiprocentní rozdíl.

Přidat komentář