30. června 1942 – Úmrtí Františky Plamínkové

Před 78 lety byla za heydrichiády popravena česká politička, novinářka a organizátorka českého, československého a mezinárodního ženského hnutí Františka Plamínková. Žena, která se naprosto zásadním způsobem podílela na prosazování všeobecného volebního práva pro ženy.

Pro děti byla především učitelkou, která jim byla nablízku, což nebylo běžné. Pro své kolegyně z ženských hnutí byla demokratkou a humanistkou s velkým sociálním cítěním, které se snažila prosazovat i ve vrcholné politice. A v tehdejší ryze mužské společnosti byla vnímána jako neoblomná pracovitá žena, pohotová řečnice a vždy výborně argumentačně připravená pro jakoukoliv debatu.

Plamínková se nebála prosazovat své názory a otevírat témata, na které nebyla tehdejší společnost zvyklá. Ne vždy se tak setkala s pochopením. Vnímala to ovšem jako své poslání a v případě, že nechtěli lidé naslouchat, sdělovala své názory prostřednictvím textů, které publikovala v Časopise učitelek, Ženském obzoru, Ženské radě, ale také v Českém slově nebo časopise Čas.

Psala především články o problematice ženských práv, kterými se celoživotně zabývala. Jako učitelka, která v té době musela žít v celibátu, se také významným způsobem zasadila o jeho zrušení, ke kterému došlo v roce 1919. Následující rok se podařilo do Ústavy implementovat všeobecné volební právo pro ženy. Cesta, kterou si ale Plamínková kvůli prosazování těchto změn musela projít, byla velmi náročná.

Františka Plamínková byla významnou osobností v oblasti prosazování ženských práv a svobod nejen v českých zemích. V tehdejší době cestovala s hnutím po celém světě a snažila se podněcovat otevřenou debatu. Připravovala tak prostřednictvím svých názorů a myšlenek půdu pro debaty následující, díky kterým se věci dávaly do pohybu. Za svoji aktivní snahu o narovnání práv a svou politickou práci bohužel zaplatila svým životem.

Zdroj: Zapomenutá Františka Plamínková

Přidat komentář