“Na internetu není problém narazit na autory, kteří toho napsali mnoho, ale jejich texty působí neobratně,” říká Miroslav Libicher

Někomu se může zdát, že s příchodem nových médií, především internetu, se smazává hranice mezi jednotlivými producenty mediálního obsahu. Každý, kdo má k němu přístup, může být autorem a oslovovat široké publikum. Existuje tedy ještě nějaký rozdíl mezi novináři, blogery a dalšími tvůrci mediálního obsahu? Zeptali jsme se mediálního teoretika Miroslava Libichera.

Jak byste charakterizoval rozdíl mezi novinářem a blogerem?

Novinář funguje jako součást redakce a musí se tak podřizovat určitým psaným i nepsaným normám, nad jeho prací navíc existuje nějaké forma editorského dohledu. Bloger naproti tomu píše sám za sebe, řídit se musí maximálně podmínkami internetové služby, kterou ke svému blogování využívá a kvalitu svých textů před publikací nemusí před nikým obhajovat.

A jak je tomu u influencerů?

Budu-li influencera chápat jako populární osobnost na sociálních sítích, což je časté, byť fakticky nepřesné pojetí, lze říci, že ten sice také nemá editora, ale jelikož je pro něj tvorba mediálních obsahů zároveň formou výdělku, musí se snažit vycházet vstříc vkusu publika a případně i potřebám značek, které jsou ochotné navázat s ním komerční spolupráci. Za některými influencery ovšem stojí mnohačlenné týmy a jejich činnost tak už může připomínat fungování běžné redakce. Jako příklad mě napadá třeba populární kanadský youtuber Linus Sebastian, který se svým týmem tvoří videa o elektronice a počítačových technologiích. 

Jak se projevují tyto rozdíly na tvorbě?

Novinář se musí přizpůsobit redakční politice a jeho práce se tak liší podle norem konkrétního média. Bloger má velkou volnost, což může být vnímáno jako výhoda, ale ne vždy tomu tak je – stačí se podívat třeba na blogy na iDnesu, z nichž má naprostá většina slabou úroveň. Navíc nemůže být blog většinou vnímaný jako příliš důvěryhodný zdroj, právě proto, že za ním nestojí žádné mechanismy alespoň částečně zaručující kvalitu a serióznost uvedených informací.

Čím to je, že má tolik blogů slabou úroveň?

Autoři blogů mnohdy nemají žádnou zkušenost s nutností své texty radikálně přepisovat na základě výtek editorů, což může mít negativní vliv na kvalitu jejich tvorby. Na internetu není zas takový problém narazit na autory, kteří už toho sice napsali mnoho, ale jejich texty přesto pořád působí myšlenkově i jazykově neobratně, nevypsaně.

Jak je to s mediálním obsahem u influencerů?

Tam hlavně o onu schopnost zaujmout a vše ostatní už je podružné. Někteří tak tvoří obsah na zcela profesionální úrovni, jiní jsou prostě charismatičtí či zábavní a další něčím dovedou oslovovat vymezenou cílovou skupinu (třeba děti), přestože diváci mimo ni jejich tvorbu hodnotí jako nezajímavou a třeba i nekvalitní z řemeslného hlediska.

Přidat komentář