Nejvíce peněz přichází do ČT ze Soukupovy Médey, o firmu má zájem Čína

Česká televize (ČT) uzavřela od srpna 2016 se společností Médea spadající pod mediální impérium Jaromíra Soukupa více než tisícovku smluv týkajících se sponzoringu a reklamy. Jedná se o vůbec nejhodnotnější smlouvy, které ČT v této oblasti uzavírá. Za čtyři roky si přišla na více než 350 milionů korun. Mezi nejsilnějšími dodavateli jsou i další ze Soukupových firem. Část Soukupova mediálního království ale možná převezme čínská Rainbow Wisdom Investment.

Společnost spadající do skupiny firem Médea Group patřící Jaromíru Soukupovi provozuje reklamní činnost od roku 1997. S ČT podle registru smluv uzavírá kontrakty už čtyři roky, tedy od konce srpna 2016. Médea přitom není jedinou firmou pod Soukupovým vedením, která na kanály jediné české veřejnoprávní televize umisťuje reklamní sdělení – společnost Media Master uzavřela za stejné časové období s ČT celkem 332 smluv za 129 milionů. Zajímavostí pak je, že sponzoring mezi lety 2016 a 2017 pravidelně uzavírala i Empresa Media, tedy jeden z největších Soukupových mediálních koncernů, vlastnící například TV Barrandov nebo časopis Týden. Do kasy ČT „přispěla“ téměř jeden milion korun. Dohromady tak Soukupovo mediální impérium uzavřelo s ČT přes 1 300 smluv za půl miliardy, a je tak největším a nejčastějším sponzorem.

Spolupráce křížem krážem

Jak Soukupova Médea, tak i Empresa Media v minulosti spolupracovaly s několika politickými stranami. Během let 2006 a 2007 jejich podporu získala například Strana zelených, během voleb v roce 2010 agentura Médea pracovala pro ČSSD. Ve stejné době navíc zajišťovala nákup inzertního prostoru pro dnes již neexistující Věci veřejné Radka Johna.

Dalším neméně zajímavým partnerem pak byla čínská společnost CEFC China Energy Company Limited působící především v oblasti financí, průmyslu a energetiky, která je zároveň šestou největší soukromou firmou v Číně. Od roku 2015 navíc byla i součástí majetkové struktury Empresa Media a Médea současně. Spolupráci obě strany navázaly v Šanghaji během prezidentské návštěvy Miloše Zemana v Číně a CEFC se tehdy stala minoritním podílníkem v obou mediálních firmách. Během července 2016 pak dosadila na post místopředsedy představenstva Empresa Media i Médey Jaroslava Tvrdíka, který zastával stejnou pozici i u čínské společnosti. Spolupráce skončila v roce 2017, když se CEFC rozhodlo Soukupovo společenství firem opustit a vrátit mu akcionářský podíl.

Čína ještě neřekla poslední slovo

Přesto ale zjevně ještě není všem východním vlivům konec. Jak minulé pondělí informoval web Neovlivní.cz, další čínská společnost má zájem o část Soukupova mediálního království. Koncem března tohoto roku uplatnila Rainbow Wisdom Investment opci, díky níž by se mohla stát většinovým vlastníkem právě agentury Médea. Společnost oficiálně napojená na čínského státního giganta CITIC, který zároveň figuruje v majetkové struktuře Empresa Media, by podle Neovlivní.cz získala až 57procentní podíl.  Poněkud paradoxní je fakt, že dopis informující Soukupa o uplatnění opce Rainbow Wisdom Investment podepsal právě Jaroslav Tvrdík dříve figurující ve skupině CEFC. O případné transakci a jejím zprostředkování se obě strany chtějí dohodnout během příštího týdne.

Společnost Médea je tuzemským největším hráčem na poli reklamy, doposud pravidelně spolupracovala s největšími zadavateli na trhu a její tržby v roce 2017 dosáhly hodnoty téměř 3 miliard korun.