9. 1. 1890 – Narození Karla Čapka

Před 130 přišla na svět jedna z největších osobností (nejen) první republiky, 9. ledna 1890 se v Malých Svatoňovicích narodil Karel Čapek.

Brilantní spisovatel, novinář, ale i dramatik,  překladatel a dobrý amatérský fotograf.  Tím vším byl Karel Čapek. Pojďme si připomenout něco z jeho novinářských aktivit.

Čapkovy novinářské začátky jsou spjaty s Národními listy. Nastoupil do nich v roce 1917, poté co opustil „kariéru“ vychovatele ve šlechtické rodině. Už o čtyři roky později z nich však odešel (prý na protest ohledně vyloučení svého bratra Josefa z redakce i díky nesouhlasu se směřováním listu).

A začíná svou nejslavnější novinářskou spolupráci – s Lidovými novinami.  V nich si získal popularitu díky svým fejetonům i publicistické činnosti a spolupracoval s nimi až do roku 1938 – v témže roce také umírá. Kdyby jeho život neukončil plicní edém, došlo by k jeho zatčení gestapem, kterému se nelíbilo, jakým způsobem psal o nacistickém Německu.

„Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal…,“ reagoval například na sepsání Mnichovské dohody.

Ale dost suchého popisu. Mrkněte raději na některé z jeho slavných fejetonů, jak je před pár lety připomněly Lidové noviny.

_

Další četba:

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. I., A–M / Milan Churaň a kol.. 2. vyd. Praha : Libri, 1998. 467 s. ISBN 80-85983-44-3. S. 85–87.

KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha : Mladá fronta, 2010. 280 s. ISBN 978-80-204-2307-8.

MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938–1939). Praha : Academia, 2010. 340 s. ISBN 978-80-200-1823-6.

POLÁČEK, Jiří. Novinář Karel Čapek. Brno: CERM, 1994. 20 s. Tematická jednotka pro stř. šk. ISBN 80-85867-11-7.

Přidat komentář