Nová generace mediálních domorodců?

V rámci projektu Týden (reflexe) médií a popkultury na Univerzitě Palackého v Olomouci se ve čtvrtel uskutečnila další z přednášek, tentokrát na téma mediální gramotnost. Pozvání přijali Daniel Bína z Univerzity Palackého a Jan Beseda, místopředseda České asociace digitálního univerzitního vzdělávání. Probíraly se například metody zvyšování mediální gramotnosti.

Mediální gramotnost a její nepřátelé

Mediální gramotnost je schopnost využívat média dle svých potřeb ke svému prospěchu a orientovat se v nich. Mezi nepřátele mediální gramotnosti patří mimo jiné elitářští kritikové nebo neznalost a neochota učitelů. Ta podle Bíny často probíhá tak, že se studentům pustí film.

„To, že si dítě umí zapnout pohádku na tabletu, stáhnout si novou aplikaci, nebo najít jednotlivé informace neznamená, že je mediálně gramotné,“ uvedl Beseda, podle kterého tedy není toto označení vůbec namístě. Výzkumy ukazují, že až 83 % lidí má kontakt s médii (kupují si noviny, čtou zprávy na internetu apod.), ale jen 60 % z nich umí s informacemi zacházet.

Mediální výchova

Je třeba začít veřejnost mediálně vzdělávat, a to ve všech úrovních vzdělání. „Ve školství je důraz na mediální výchovu kladen velmi nedostatečně. Důvodem je hlavně fakt, že sami učitelé nejsou mediálně vzdělaní. Řešením by mohly být školení pro učitele a výzkum jejich mediální gramotnosti. Znalosti by pak učitelé mohli aplikovat pomocí průřezových témat, nebo projektového vzdělávání,“ dodal Beseda.

Na pedagogických fakultách vysokých škol by se pak na toto téma měly zavést přednášky. Zde může jít univerzita Palackého příkladem, jelikož v rámci programu „Svět médií v 21. století“ představuje nejen studentům pedagogické fakulty, ale i široké veřejnosti současný mediální trh.

Přidat komentář