27. říjen – Narození Pavla Tigrida

Jeden z nejslavnějších českých novinářů, spisovatelů a publicistů Pavel Tigrid by dnes oslavil své 101. narozeniny.

Pavel Schönfeld, známý spíše pod pseudonymem Pavel Tigrid, který si zvolil jako vzpomínku na hodiny zeměpisu, se narodil v Praze dne 27. října 1917. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově, ale už od mládí ho přitahovala literatura a divadlo. V březnu 1939 uprchl do Londýna, kde působil nejprve jako hlasatel československého vysílání BBC, později se stal redaktorem rozhlasového programu exilové vlády. Zároveň velice úzce spolupracoval s jejím tehdejším předsedou Janem Šrámkem, který jej přivedl ke katolicismu.

Po válce se vrátil zpět do Československa, kde během června 1945 krátce působil na ministerstvu zahraničních věcí, než odešel do redakce týdeníku Obzory, který řídil společně s Ivo Ducháčkem až do roku 1948. Obsahem týdeníku byly především protikomunistické názory, ale i kritika tehdejšího krutého zacházení s Němci. Po únorových událostech znovu emigroval, tentokrát ale do Německa. Přestěhoval se do Mnichova, kde získal práci jako programový ředitel československého vysílání Svobodné Evropy, ale už v roce 1952 odjel do USA. Zde se živil chvíli jako číšník, později jako novinář a zaměstnanec nakladatelství.

V reakci na události v Maďarsku v roce 1956 začal vydávat čtvrtletník Svědectví, s jehož redakcí i zbytkem rodiny se o tři roky později na pozvání nakladatele Walkera přestěhoval do Paříže. V té době už byl právoplatným občanem Spojených států. Díky tomu bylo Svědectví, stejně jako za doby svého působení v Americe, placeno z rozpočtu CIA. Tuto informaci však Tigrid držel v tajnosti a nezveřejnil ji ani po roce 1989. Během svého pobytu ve Francii se mimo jiné i poprvé setkal s Václavem Havlem, kterému po Sametové revoluci dělal spolupracovníka.

Do Československa se vrátil na prezidentovo osobní pozvání 28. prosince 1989 a od roku 1992 působil jako ministr kultury za KDU-ČSL. Svůj život dobrovolně ukončil v roce 2003.

Přidat komentář